Sådan håndterer du familieforandringer med psykolog i Aarhus

Livet byder både på medgang og modgang, og nogle gange opstår der store forandringer som skilsmisse, flytning og andre livsændringer. Det kan ikke undgås, at store forandringer påvirker familien. Mennesker reagerer forskelligt, og det kan være svært at rumme det hele, når du føler, at verden bryder sammen omkring dig. Terapi kan hjælpe hele familien - både børn og voksne - med at håndtere de nye udfordringer.

 

 

Hjælp børn med at forstå og bearbejde skilsmisse

Skilsmisse er en forandring, der vækker stærke følelser hos både børn og voksne. Det er en turbulent tid, hvor forandringerne går stærkt, og der er risiko for, at børnene kan føle sig forvirrede og skyldige. En børnepsykolog kan hjælpe dit barn med at forstå og udtrykke sine følelser på en sund måde. Barnet lærer teknikker til at håndtere stress, angst og vrede. Psykologen kan også hjælpe dig som forælder med at sikre, at børnenes behov bliver imødekommet på en støttende måde, der fungerer for hele familien.

 

Terapi vil hjælpe dine børn med at forstå, at skilsmisse ikke er deres skyld. Psykologen kan give dem et sikkert rum til at stille spørgsmål og dele deres bekymringer, og de kan også give dig som forælder værktøjer til at fremme samarbejde og kommunikation i familien. Det hjælper med at skabe en mere stabil og tryg atmosfære for børnene.

 

 


Flytning skaber ustabilitet

Selvom flytning som regel er en glædelig begivenhed, så kan det også være en overvældende livsforandring. Det hænger sammen med, at hele familien skal vænne sig til nye steder, skole og venner. Det kan være meget at håndtere – især for børn. Rutiner bliver ændret, og al den stabilitet, I som familie støttede sig til før, skal bygges op igen, mens I langsomt finder jer til rette i jeres nye hjem.

 

Terapi letter overgangen ved at arbejde med børnene på flere niveauer. Psykologen opbygger en følelse af stabilitet ved at give børnene metoder til at håndtere ændringer og usikkerhed.

 

Psykologen kan også arbejde med dig som forælder for at hjælpe dig med at støtte dine børn gennem flytningen. Som forælder kan du lære, hvordan du bedre kan kommunikere med dine børn om forandringerne, og hvordan du kan hjælpe med at skabe en følelse af kontinuitet og sikkerhed i deres nye miljø. Terapi vil afsløre de bekymringer eller udfordringer, som børnene oplever i forbindelse med flytningen, og lader dem arbejde med dem på en konstruktiv måde.

 

 

Tab, sygdom og økonomiske udfordringer kan hæmme familien

Familier oplever tab, sygdom eller økonomiske udfordringer på forskellige tidspunkter. Både situationen og din håndtering af den, kan påvirke dine børns mentale og følelsesmæssige velvære.

 

En psykolog kan hjælpe børnene med at håndtere modgang og genfinde trygheden. Det omfatter at arbejde med børnene på at udvikle sunde strategier, styrke deres selvværd og hjælpe dem med at finde støtte i deres netværk. Terapi kan også være en måde for børnene at udtrykke deres følelser, og få støtte i at bearbejde svære oplevelser.

 

Du er velkommen til at kontakte vores psykolog i Aarhus, for at snakke mere om, hvordan terapi kan være en støtte i netop din families situation.

 

 

 

FAQ

Er det tabu at gå til psykolog?
Nej, det er ikke tabu at gå til psykolog. Samfundets syn på mental sundhed har ændret sig, og flere mennesker søger professionel hjælp uden skam. Åbenhed om psykisk velvære fremmer forståelse og accept af psykologisk behandling.


Hvad skal man sige til sin psykolog?
Når du taler med din psykolog, er det vigtigt at være ærlig og åben om dine følelser, tanker og oplevelser. Del personlige udfordringer, mål og bekymringer for at få relevant hjælp og støtte.


Hvornår har min familie brug for psykolog?
Familier kan have brug for en psykolog, når de oplever vanskeligheder med kommunikation, konflikter, tab, overgangsfaser, eller når der er bekymringer om børns trivsel og adfærd, der påvirker familiens velvære.

0
Feed

Skriv en kommentar