Supervision

Vi yder supervision til psykologer med ønske om faglig og personlig udvikling og med henblik på autorisation.


Supervision ydes også til ledere og til andre faggrupper inden for det sociale- og sundhedsfaglige felt, for eksempel læger, sygeplejersker, sundhedsplejersker, pædagoger og forældre i plejefamilier samt til virksomheder, der kan have brug for at få viden om stress- og krisereaktioner. Supervisionen kan foregå både individuelt og i gruppe.

Supervisionens fokus tilrettelægges på baggrund af dine behov. Eksempler på fokusområder er supervision af terapiforløb, supervision på undersøgelser, på ledelse samt andre opgaver.

 

Egenterapi og personlig udvikling

Der kan være mange grunde til, at du via egenterapi ønsker at udvikle dig.

Personlig udvikling vil som regel medføre, at du også udvikler dine faglige kompetencer. Øget selvindsigt vil kunne bedre dine relationelle evner til gavn for dit forhold til dine nære, men også til såvel klienter som kollegaer. Det kan også være, at du som psykolog har et ønske om egenterapi med henblik på, at opnå autorisation.

Vi har terapeutisk videreuddannelse inden for flere psykoterapeutiske referencerammer og vil således kunne hjælpe dig i flere forskellige retninger i din udviklingsproces.