Samtaler for børn ved psykologer i Aarhus

Har mit barn brug for en psykolog eller børnepsykolog?

Som forældre kan det være enormt svært at vurdere, hvorvidt de udfordringer, man ser hos sit barn, kan kræve professionel hjælp eller behandling. Børn og unge kan opleve mange udfordringer i løbet af deres udvikling, og det er svært at vide, om problemerne blot er forbigående, eller om de er svære nok til, at det giver mening at søge behandling hos en psykolog. Hvis du vurderer, at dit barn har brug for hjælp, eller er du i tvivl, så er du velkommen til at kontakte os, for en uforpligtende snak.

Ring på telefon 22 43 78 09

Vi sidder klar til at hjælpe alle børn og unge med psykiske udfordringer, uhindret hvad dette måtte handle om - uden lange ventelister.

Når børn trives dårligt, har de måske faglige eller sociale vanskeligheder og langt de fleste børn vil i sådan en periode udvise forskellige former for angst eller ængstelighed. Årsagerne kan være mange, som at mor og far skal skilles eller at de ikke trives i skole, eller generelt bare føler sig usikre. 

Ofte er vanskelighederne kombineret med en adfærd, der skaber bekymring hos barnets forældre eller lærere. Nogle børn får ondt i maven, andre har hovedpine og i nogle familier udvikler problemerne sig yderligere til en angstpræget adfærd, hvor barnet ikke vil i skole.

Vi hjælper mange børn, som for en periode, ikke går i skole og som måske ligefrem lider af skolevægring. I sådanne situationer arbejder vi som psykologer med, at hjælpe barnet og de voksne pårørende til at flytte fokus fra barnets handlinger eller adfærd til det, som handlingerne og adfærden repræsenterer. Hos langt de fleste børn er der en årsag til, at de har den adfærd, som de har. Heldigvis er det vores erfaring, at alle børn kan hjælpes ind i en god udvikling og få et andet adfærdsmønster.

Al erfaring peger på, at man kan tale med børnene om det, de oplever som problematisk. Men det skal naturligvis foregå på deres niveau og i øvrigt på en sådan måde, at samtalen ikke forstærker problemerne. Vores vej ind til barnet er, at åbne for deres egen nysgerrighed for både problem og løsning, så de derigennem får fokus flyttet til nye muligheder.

Børn med angst

Der er forskel på at have angst og være bange. Alle børn har prøvet at være bange for et eller andet, mørke f.eks. Hvis man lider af angst, så er man ikke nødvendigvis bange for noget bestemt. Det er forskellen på at være bange og på at være angst. Man kan være angst uden at vide hvad man er angst for.

Som forældre skal man være bekymret, hvis det udvikler sig til en mere generel angst. Hvis barnet er bange for at gå i skole eller børnehave, eller begynder at have ondt i maven.

Det er vores erfaring, at børn der er udfordret af angst, ofte kun behøver få psykologsamtaler til at få det bedre.

Ud over, som psykolog, at hjælpe børn med angst, har Mette også fungeret som børnepsykolog faglig konsulent på flere af DR Ramasjangs og DR Ultras børneprogrammer feks. MonsterBuster, som handler om børn der er bange for noget.

Se programmerne sammen med dit barn eller læs mere her:

 

Fem gode råd:

https://www.dr.dk/ramasjang/temaer/monsterbuster/fem-gode-raad

Det er normalt at være bange:

https://www.dr.dk/ramasjang/tema-om-boerns-frygt-selv-de-modigste-kan-vaere-bange

Her er et udsnit af de udfordringer,
som børn blandt andet kan opleve:

 • Du føler dig ensom​

 • Du føler dig trist

 • Du har faglige problemer eller mangler overblik

 • Du føler dig usikker på dig selv

 • Du føler dig presset af skolegang eller lektiebyrde og vil måske helst ikke i skole. Nogle har ligefrem skolevægring og kan ikke gå i skole.

 • Du føler dig presset af både at skulle passe skole, venner og familie

 • Du bliver udsat for mobning

 • Du har det svært med dit udseende

 • Du har mange skænderier med dine forældre eller måske føler du bare, at de ikke forstår dig

 • Du bor sammen med voksne, som ikke behandler dig godt og som overskrider dine grænser

 • Du har det svært fordi dine forældre er skilt eller skal skilles

 • Du har mistet en forælder eller en anden som du holder meget af

 • Du er plaget af fysiske symptomer som hovedpine eller andre smerter

 • Du har en selvskadende adfærd og måske skærer du i dig selv

 • Du har måske fået en diagnose eller venter på udredning i børne- og unge psykiatrisk regi